Osoby pracujące na podstawie umowy o prace są zobligowane do przeprowadzania w określonych odstępach czasu kompletu badań okresowych. Jednak nasz rynek pracy i wiek jest urozmaicony, a profilaktycznie badać powinien się każdy. Wiele chorób może zostać w ten sposób wcześnie wykrytych, a co za tym idzie łatwiej wyleczonych. Jeśli pojawiają się wskazania, możliwe jest przeprowadzenie ich bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w ramach NFZ. Konieczne jest wówczas posiadanie skierowania. Wszystkie badania można jednak wykonać prywatnie, we własnym zakresie. Jakie są te podstawowe?

Morfologia krwi

Dzięki niej badamy zależności w kwestii ilości poszczególnych składowych elementów krwi, jak również ich jakość. Badanie to pozwala na stwierdzenie niedokrwistości, jak również szeregu zmian, jakie mogą pojawić się w układzie białokrwinkowym – rozrost czy stan zapalny. Morfologia powinna być przeprowadzana raz w roku, niezależnie od wieku.

Na badanie należy zgłosić się na czczo. Powinno upłynąć około 8-10 godzin od ostatniego posiłku. Przed wykonaniem badania należy zgłosić pielęgniarce, jeśli chorowaliśmy na żółtaczkę zakaźną lub jeśli przyjęliśmy jakieś leki. W większości laboratoriów cena podstawowej morfologii waha się w granicach 10-12 złotych, jeśli chcemy przeprowadzić taka z rozmazem, to cena wzrasta do 16-20 zł.

Biochemiczne badanie krwi

Z jego zastosowaniem ocenia się poziom hormonów, enzymów, elektrolitów, białek, pierwiastków śladowych zawartych w osoczu krwi. Najpowszechniej przeprowadza się tzw. profil ogólny, na który składają się: potas, sód, chlorki, kreatynina, mocznik, bilirubina, ALT, AST, gamma-glutamylotransferaza GGT, Fosfataza alkaiczna, białko całkowite, albumina, fosfor, wapń, kwas moczowy. Badanie zaleca się przeprowadzać co najmniej raz na 3 lata, chyba że u pacjenta występują wskazania to częstszego wykonywania.

Na badanie należy przyjść na czczo i podobnie jak przy morfologii zgłosić ewentualne przechorowanie żółtaczki zakaźnej oraz wszelkie przyjęte leki. Koszt badania uzależniony jest od ilości badanych parametrów. Lekarz ma możliwość zaznaczenia jedynie niektórych z nich. Zwykle cena waha się w granicach 9-12 zł za jeden czynnik.

Glukoza

Próbka z palca lub żyły, pozwala określić stopień zagrożenia cukrzycą. Powyżej 25 roku życia badanie powinno się wykonywać raz do roku. Próba wykonywana na czczo, jej koszt to 9-12 zł.

Cholesterol

Badanie stanowi profilaktykę chorób krążenia. Do 40-45 roku życia przy prawidłowych wynikach należy je powtarzać co 5 lat, w późniejszym wieku co 2-3 lata. Badanie wykonywane na czczo powinno minąć nawet 14 godzin od ostatniego posiłku. Koszt testu to 8-12 zł.

TSH oraz hormony tarczycy

Pomaga w ocenie pracy tego ważnego gruczołu. Warto wykonywać je przynajmniej raz na 5 lat, w szczególności przed ciążą, w czasie jej trwania oraz po niej. Natomiast gdy ukończymy 50 rok życia, powinno być wykonywane co roku. Zwykle wykonuje się samo TSH i jeśli jest nieprawidłowe, rozszerza się zakres badania o FT3 i FT4. Badania nie muszą być wykonywane na czczo. Koszt każdego z czynników mieści się w granicach 15-30 zł.

Badanie ogólne moczu

Pozwala sprawdzić pracę nerek, funkcjonowanie pęcherza lub czy nie chorujemy na cukrzycę. Badanie warto wykonać raz na rok niezależnie od wieku. Testu moczu nie przeprowadza się w czasie trwania miesiączki i na 3 dni po jej zakończeniu. Próbka powinna pochodzić ze środkowego strumienia porannego moczu. Należy dostarczyć ją do laboratorium w ciągu 3 godzin bądź przechować w lodówce. Koszt badania to od 8 do 12 zł.