Pobranie krwi pępowinowej to prosty zabieg. Odbywa się podczas porodu i jest bezpieczny dla noworodka i jego mamy.

Pobranie krwi pępowinowej

Krew pępowinowa, czyli ta, która zostaje w pępowinie i łożysku po przecięciu pępowiny, jest cennym źródłem komórek macierzystych. Mogą one zostać wykorzystane do terapii wielu chorób, w tym nowotworów złośliwych. Rodzice, którzy podjęli decyzję o jej pobraniu i przechowywaniu, powinni zgłosić się przed porodem do banku komórek macierzystych. Tam wybierają odpowiedni pakiet i podpisują umowę. Szczegóły oferty oraz cennik znajdują się na stronie https://www.pbkm.pl/.

Pobranie krwi pępowinowej jest prostym zabiegiem, który przeprowadza się podczas porodu. Po odpępnieniu noworodka przeszkolona położna wprowadza igłę w naczynia krwionośne znajdujące się w tej części pępowiny, która nie jest już połączona z dzieckiem. Krew przez kilka minut swobodnie spływa do specjalnego pojemnika, który zabezpiecza ją przed zakażeniem oraz krzepnięciem. Następnie jest on szczelnie zamykany, dokładnie opisywany i transportowany przez osobę upoważnioną do banku komórek macierzystych. Pobranie krwi pępowinowej jest procedurą nieinwazyjną, całkowicie bezbolesną i bezpieczną dla zdrowia i życia noworodka i jego mamy. Cały zabieg trwa około 5 minut. W tym czasie uzyskuje się około 75 mililitrów krwi.

Krew pępowinową można pobrać również w trakcie cesarskiego cięcia. Zabieg rozpoczyna się wówczas zaraz po wydobyciu łożyska. Ten rodzaj porodu nie ma wpływu na właściwości i jakość uzyskanych komórek. Według analiz objętość pobranej krwi podczas cesarskiego cięcia jest taka sama jak przy porodzie siłami natury.

Co dzieje się z krwią pępowinową po pobraniu?

Po pobraniu krew pępowinowa jest dostarczana do laboratorium w banku komórek macierzystych. Tam jest badana pod kątem występowania zakażeń wirusowych i bakteryjnych, zwłaszcza wirusa zapalenia wątroby typu B i C, HIV, kiły i cytomegalii. Dodatkowo określa się żywotność komórek i liczbę leukocytów.

Przebadana krew pępowinowa jest zabezpieczana preparatami krioochronnymi i umieszczana w specjalnym pojemniku, który jest następnie zanurzany w ciekłym azocie, gdzie panuje temperatura –196℃. Liczne badania potwierdziły, że nie wpływa ona w żaden sposób na właściwości i funkcjonowanie komórek macierzystych. Materiał jest przechowywany w banku komórek macierzystych do momentu, aż konieczne będzie wykorzystanie go w leczeniu dawcy lub osoby z nim spokrewnionej.

Dlaczego pobiera się krew pępowinową?

W krwi pępowinowej znajdują się komórki macierzyste. Mogą one przekształcić się w każdą komórkę ciała, dlatego można nimi zastąpić tkanki, które w wyniku choroby uległy zniszczeniu. Przeszczep komórek macierzystych można wykorzystać m.in. w leczeniu ostrych i przewlekłych białaczek, wrodzonych zaburzeń układu immunologicznego, dziedzicznych anomalii czerwonych krwinek i kilkudziesięciu innych ciężkich chorób.