Wspólne życie, dzieci, dom, konto i wspólny PIT? Tak! Małżonkowie mogą złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym jedno, wspólne roczne rozliczenie PIT 2018 i podpisać go imieniem i nazwiskiem jednego z nich. Do wspólnego rozliczenia PIT ma prawo małżeństwo z minimum rocznym stażem i minimum roczną wspólnotą majątkową. Jedno rozliczenie roczne PIT mogą złożyć małżonkowie, którzy płacą podatek od dochodów w oparciu o ogólne zasady, według progresywnej skali podatkowej i wypełniają formularze PIT 37 lub PIT 36, mogą to być wersje elektroniczne formularzy

PIT 2018 – wspólne rozliczenie a tylko jeden dochód?

Polskie prawo podatkowe daje możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej małżonkom, z których tylko jedno uzyskało dochód w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie PIT. Jest to sytuacja, która może przynieść korzyści w postaci sporego zwrotu nadpłaconego podatku na konto bankowe podatników. Największy zwrot dostanie małżeństwo, w którym jedna osoba nie pracuje i ma zerowe dochody a dochody drugiej przekraczają wysokość pierwszego progu podatkowego. Podatek będzie więc naliczany według 18% stawki a nie wyższej, czyli 32% i w konsekwencji do kasy urzędu skarbowego trafi dużo niższy podatek. Wypełniając wspólne Pity 2018 (pit 37 lub pit 36 z załącznikami) małżonkowie osiągają wymierne korzyści finansowe. Natomiast profity w postaci zaoszczędzonego czasu i nerwów przynosi na pewno powierzenie spraw związanych z obliczeniem podatku dochodowego aplikacji , jaką jest dobry program PIT 2018. Już coraz mniej osób decyduje się na tradycyjną formę rozliczenia się z fiskusem i stanie w kolejkach po formularze podatkowe, potem żmudne ich wypełnianie a na koniec tracenie czasu na poczcie, żeby wysłać PIT do urzędu skarbowego.

PIT 2018 można szybko wypełnić przez Internet.

Coraz więcej bezpiecznych i łatwych w obsłudze programów do wypełniania rocznych deklaracji podatkowych można znaleźć na portalach podatkowych. Jednym z nich jest PITax.pl Łatwe Podatki. Przy wypełnianiu PIT 2018 program zasugeruje, z jakich ulg mamy prawo skorzystać w naszej sytuacji podatkowej. Może to być na przykład ulga rehabilitacyjna lub ulga na Internet. Zapisy ustawy o podatku dochodowym mówią, że małżeństwu przysługuje podwójny limit odliczenia ulgi internetowej. Zarówno mąż jak i żona mogą odliczyć od dochodu maksymalnie po 760 złotych. Dobry program do PIT przypomni też o możliwości przekazanie 1% wyliczonego podatku dochodowego na działalność wskazanej organizacji pożytku publicznego, w skrócie OPP. Listę organizacji uprawnionych do zbierania środków finansowych z 1%podatku można znaleźć na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Status organizacji pożytku publicznego nadaje się organizacjom, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy społecznej wyodrębnionej ze względu na wyjątkowo trudną sytuację życiową lub materialną. Cały dochód organizacji przeznacza na działalność pożytku publicznego.

PITy 2018 – terminy składania deklaracji podatkowych

Deklaracje PIT za rok podatkowy 2017 trzeba przekazać do urzędu skarbowego w terminach narzuconych przez zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostateczne terminy na przesłanie wypełnionych formularzy podatkowych PIT zależą od źródła przychodów oraz od rodzaju formularza podatkowego PIT, co można sprawdzić tutaj. Osoby, które rozliczają podatek dochodowy na deklaracji PIT 36 lub PIT 37, muszą ją złożyć we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia 2018 roku. Ryczałtowcy i osoby uzyskujące dochód z wynajmu, na przykład mieszkania, czyli korzystający przy rozliczeniu podatku dochodowego z formularza PIT 28, mogą przesłać dokumenty PIT do 31 stycznia 2018 roku.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.