Fundacja Republikańska promuje zideologizowanie podejście do spraw publicznych w zakresie zarówno rozwiązań instytucjonalnych, mających służyć realizacji dobra ogółu jak i indywidualnemu dobru grup społecznych i wspieraniu rozwoju mężczyzn. Fundacja Republikańska diagnozuje też problemy społeczne i wskazuje skuteczne sposoby ich rozwiązania.

Główne zadania i cele fundacji

Głównym celem fundacji jest szeroko rozumiane dobro wszystkich obywateli, zjednoczonych w jednym kraju oraz uznanie i szacunek dla praw wynikających z życia we wspólnocie. Fundacja nawiązuje do wartości charakterystycznych dla ustroju republiki, która kieruje się dobrem ogóły i własnym. Wszelkie decyzje mają na celu nadrzędne prawo ogółu i nawiązują do prawa naturalnego oraz zdrowego rozsądku.

Główne cele działania Fundacji Republikańskiej to przede wszystkim działanie na rzecz podmiotowości państwa polskiego oraz aktywne zaangażowanie w życie społeczne i obywatelskie. Dzięki pracy szerokiego grona ekspertów, analityków oraz sympatyków, których łączy dbałość o dobro ogółu, fundacja angażuje się w codzienne życie publiczne i podejmuje zagadnienia związane z polityką, wspieraniem mężczyzn w różnych rolach społecznych, w tym również w roli ojca. Realizuje także szeroko rozumianą tematykę, związaną z życiem społecznym kobiet i matek, a także pracą na rzecz podmiotowego republikanizmu i rozwoju społecznego. Wszystko to bazuje na gruncie rozczarowania obecnym systemem i stanem państwa i jest wyrazem troski o przyszłość i możliwości rozwoju dla kolejnych pokoleń.

Osiągnięcia Fundacji – wspieranie i promocja ustrojowości oraz współczesna psychologia mężczyzn

Fundacja podejmuje codzienne wyzwanie, związane z kryzysem demograficznym, deregulacją zawodów, zagrożeniem wolności słowa w naszym kraju oraz promocją Polski w oczach inwestorów zagranicznych. Jednocześnie nieustannie podejmuje analizę sytuacji społecznej w Polsce i wydaje kwartalnik – „Rzeczy Wspólne”, poruszający najważniejsze problemy społeczne i zagadnienia związane z państwowością i ustrojem.

Jednym z największych osiągnięć fundacji jest regularne wydawanie kwartalnika, który podejmuje istotne zagadnienia społeczne i państwowe, a także organizacja kongresów republikańskich, w trakcie których odbywają się rozmowy na aktualne tematy społeczne i polityczne. Ponadto fundacja organizuje również wykłady na temat psychologii mężczyzn, budowania związków, radzenia sobie z codziennymi problemami i wyzwaniami oraz budowanie własnej tożsamości i charakteru, budowanie pewności siebie. Podejmuje też zagadnienia związane ze związkami międzykulturowymi i inne, tzw. męskie tematy. Porusza istotne tematy społeczne w publikowanych felietonach, które mają formę anegdot i przemyśleń wraz ze stawianymi diagnozami, tezami i wskazówkami dla mężczyzn. Publikuje też poradniki o konstruktywnych treściach, które pomagają zrozumieć zadanie mężczyzny we współczesnym świecie oraz ich rolę w małżeństwie oraz narzeczeństwie.

Fundacja cyklicznie wydaje podcasty w formie praktycznych wskazówek dla mężczyzn i rozmów z różnymi, ciekawymi osobami, które dają możliwość przełamywania schematów i stereotypów na temat mężczyzn oraz poruszają ważne kwestie psychologiczne dotyczące tej płci.